Images de page
PDF
ePub

faithful Catholics, in a Catholic atmosphere, and under the care and direction of their pastors, whose strict right and leading duty it is to watch over, direct and safeguard the religious education of the lambs of their flocks. Though we have not yet, thank God, arrived at the stage dreamt of by the extreme Socialists, when the children of the people shall become the mere chattels of the State, the Bill in question seems to tend notably in that direction. Hence, as the question bears on religion, and there being danger that a meeting, even for this purpose, might be proclaimed, the fathers of families, in each parish, should be invited to assemble in the parish church, after the devotions, on Passion Sunday, and afforded an opportunity to register their protest against a measure which trenches on their parental rights. Anything in the form of a petition to Parliament would be not only cumbrous, but would likely be thrown aside. It will be enough, therefore, to show the strength of their opposition, if the number present in each case and the fact of their opposition, be communicated to the Press. There should be no discussion beyond registering their votes; those not wishing to protest need not attend; and discussion of any other subject should be rigidly excluded.

It is for the representative bodies, throughout the country, to take such action as they may consider necessary to safeguard the temporal interests of their constituents, which they may find deeply involved.

I am,

My Dear Lord,

Your Lordship's faithful Servant,

MICHAEL CARD. LOGUE.

A NEW PARISH UNDER THE TITLE OF BLESSED VIRGIN MARY OF GOOD COUNSEL IS ERECTED IN ROME

(July 26, 1919)

[The constitution was published in February, 1920]
ACTA BENEDICTI PP. XV

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

URBIS

ERECTIO NOVAE PAROCHIAE SUB TITULO BEATAE MARIAE VIRGINIS BONI CON

SILII, IN LOCO QUATRARIUM,' VULGO IL QUADRARO,' NUNCUPATO

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Inter officia Ecclesiae regiminis propria hoc sane primum obtinet locum spirituali christifidelium bono in universo catholico orbe opportune providere, maxime vero in hac alma Urbe, quae sub ipsis fere oculis Romanorum Pontificum posita est et Eorum curae praecipue commissa.

Cum igitur in aliqua eiusdem Urbis aut finitimorum locorum regione incolarum frequentia crescat, ibi etiam circumscriptionum ecclesiasticarum numerus est augendus, ut animarum cura, inter plures divisa pastores, facilius et salubrius exerceri possit.

6

Cum itaque extra Urbis moenia, apud tertium circiter miliarium Viae Tusculanae, locum Quatrarium', vulgo Il Quadraro, nuncupatum, magis in dies ab incolis frequentari coepisset, et necessitas postularet ut ibi animarum curae maioribus praesidiis provideretur, fel. rec. Pius Papa Decimus, Praedecessor Noster, ibi scholam instituit, Monialibus commissam, in qua pueri ad christianam religionem et ad bonas artes informarentur, ibique ecclesiam exstrui iussit, beatae Mariae Virgini Boni Consilii dicandam, in qua, post eiusdem Praedecessoris Nostri obitum, a Nobis perfecta, a die nona mensis augusti anni Domini millesimi nongentesimi decimi sexti sacra peraguntur.

Nunc vero, quum in eodem loco incolarum numerus augeri non desiverit, ad spirituale fidelium ibi commorantium bonum parochiam instituendi necessitas patuit.

Nos igitur, omnibus mature perpensis, praedictam ecclesiam, beatae Mariae Virgini Boni Consilii dicatam, in loco Quatrarium,' vulgo Il Quadraro, nuncupato, auctoritate Nostra in parochiam erigimus, erectamque per praesentes litteras declaramus cum omnibus iuribus et privilegiis ad parochialitatem pertinentibus.

Dictae parochiae sic noviter erectae attribuimus circa positum territorium, cuius propterea partem ex Sacrosanctae Ecclesiae Lateranensis parochia, partem vero e parochia suburbana sanctorum Petri et Marcellini inter duas lauros, suppleto consensu tum Capituli eiusdem Lateranensis Ecclesiae, tum parochi praefatae ecclesiae sanctorum Petri et Marcellini inter duas lauros, Apostolicae potestatis plenitudine per easdem praesentes litteras dismembramus.

Novae insuper sic erectae parochiae congruam pecuniae vim constituimus, atque usum domus, quae praedictae ecclesiae adiacet, in parochi pro tempore habitationem concedimus.

Ad haec omnia exsequenda et in primis ad novae parochiae fines, ut supra, statuendos, deputamus venerabilem fratrem Nostrum Basilium, episcopum Veliternum S. R. E. cardinalem Pompilj, Nostrum in Urbe generalem in spiritualibus Vicarium, eidem tribuentes necessarias et opportunas facultates ad effectum de quo agitur.

Praesentes autem litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet, quorum interest, vel sua interesse praesumant, aut in praemissis, seu eorum aliquo ius quamvis ex fundatione, vel dotatione, vel aliquo quovis titulo, habeant, vel habere praesumant, auditi non fuerint ac praemissis iisdem non consenserint, etiam si expressa, specifica et individua mentione digni sint, nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio, licet substantiali et inexcogitato defectu, notari, impugnari vel in controversiam vocari posse, sed eas, tamquam certa scientia et potestatis plenitudine editas, perpetuo validas esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque iis omnibus, ad

[ocr errors]

quos spectat, inviolabilter observari volumus et decernimus, sublata cuicumque, etiam Cardinalitia dignitate fulgenti, quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, irritum quoque et inane decernentes quidquid in contrarium, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Non obstantibus Praedecessorum Nostrorum constitutionibus et ordinationibus, ceterisque quibuscumque in contrarium praemissorum, quibus omnibus, de illis eorumque totis tenoribus, praesentibus litteris pro expressis habentes, Motu, scientia et Apostolicae potestatis plenitudine latissime specialiter derogamus.

Nemini ergo liceat ea quae his litteris Nostris statuta sunt infringere, vel eis ausu temerario, contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo decimo nono, die vigesima sexta mensis iulii, Pontificatus Nostri anno quinto.

[blocks in formation]

O. CARD. CAGIANO, S. R. E. Cancellarius.
LODOVICUS SCHÜLLER, Protonotarius Apostolicus.
LEOPOLDUS CAPITANI, Subst. Reg. ex Spec. Deleg.

Reg. in Canc. Ap., vol. XVIII, n. 52.

ANOTHER PARISH UNDER THE TITLE OF ALL SAINTS IS ERECTED NEAR THE APPIAN WAY, OUTSIDE ST. JOHN'S GATE

(November 4, 1919)
II
URBIS

ERECTIO NOVAE PAROCHIAE SUB TITULO OMNIUM SANCTORUM, IN REGIONE CIRCA VIAM APPIAM, EXTRA PORTAM SANCTI IOANNIS,

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Nihil Sedi Apostolicae antiquius fuit, quam diligenter curare auxilia spiritualia christifidelibus unquam deficerent.

Huiusmodi Romanorum Pontificum sollicitudinem praecipue haec alma Urbs experta est, ubi cum in aliqua regione, vel intra, vel extra moenia posita, incolarum frequentia creverit, ibi etiam novas parochias Pontifices erexerunt, eo sane consilio ut spiritualibus necessitatibus fidelium ibi degentium opportune provideretur.

Cum autem in regione circa Viam Appiam Novam, extra Portam sancti Ioannis, incolarum numerus magis in dies augeretur, fel. rec. Pius Papa decimus, Praedecessor Noster, iam ab anno millesimo non

gentesimo septimo munus Congregationi 'Opera divinae Providentiae' detulit curandi ut ibi nova erigeretur parochia.

Sed, ob difficultates in pactionibus de solo comparando, ubi novum templum exstrueretur, dirimendas, non ante annum millesimum nongentesimum decimum septimum templum ipsum aedificari coepit et eodem anno, die festo sanctorum Petri et Pauli, prima fundamenta eiusdem templi, Sanctis omnibus dedicandi, substructa sunt.

Nunc vero, cum novi templi pars iam sit perfecta, ac ibidem a primo huius mensis die sacra peragi coepta sint, curae animarum in illa regione, nulla interposita mora, definitive providere opportunum visum est.

Nos igitur, omnibus mature perpensis, praedictam ecclesiam Omnium Sanctorum, extra Portam sancti Ioannis, auctoritate Nostra in parochiam erigimus, erectamque per praesentes litteras declaramus, cum omnibus iuribus et privilegiis ad parochialitatem pertinentibus.

Noviter sic erectae parochiae attribuimus circa positum territorium, quod propterea e parochia Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae, suppleto eiusdem Lateranensis Ecclesiae Capituli consensu, Apostolicae potestatis plenitudine, per easdem praesentes litteras dismembramus.

Eidem novae parochiae congruam pecuniae vim constituimus, atque usum domus, quae praedictae ecclesiae adiacet, in parochi pro tempore habitationem assignamus.

Ad haec omnia et alia quae necessaria erunt, exsequenda, in primis, vero, ad novae parochiae fines statuendos, deputamus venerabilem fratrem Nostrum Basilium, episcopum Veliternum, S. R. E. cardinalem Pompilj, Nostrum in Urbe generalem in spiritualibus Vicarium, eidem tribuentes necessarias et opportunas facultates ad effectum de quo agitur.

Praesentes autem litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet, quorum interest vel sua interesse praesumant, aut in praemissis, seu eorum aliquo, ius, quamvis ex fundatione, vel dotatione, vel aliquo quovis titulo, habeant, vel habere praesumant, auditi non fuerint ac praemissis iisdem non consenserint, etiam si expressa, specifica et individua mentione digni sint, nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio, licet substantiali et inexcogitato, defectu, notari, impugnari, vel in controversiam vocari posse, sed eas, tamquam certa scientia et potestatis plenitudine editas, perpetuo validas esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque iis omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari volumus et decernimus, sublata cuicumque, etiam Cardinalitia dignitate fulgenti, quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, irritum quoque et inane decernentes quidquid in contrarium, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Non obstantibus Praedecessorum Nostrorum constitutionibus et ordinationibus, ceterisque quibuscumque in contrarium praemissorum, quibus omnibus, de illis eorumque totis tenoribus praesentibus litteris pro expressis habentes, Motu, scientia et Apostolicae potestatis plenitudine latissime specialiter derogamus.

Nemini ergo liceat quae hisce litteris Nostris statuta sunt infringere

vel eis, ausu temerario, contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo decimo nono, die quarta mensis novembris, Pontificatus Nostri anno sexto.

[blocks in formation]

O. CARD. CAGIANO, S. R. E. Cancellarius.
IULIUS CAMPORI, Protonotarius Apostolicus.
LEOPOLDUS CAPITANI, Subst. Reg. ex Spec. Deleg

Reg. in Canc. Ap., vol. XIX, n. 16.

APOSTOLIC LETTER TO REV. OCTAVIUS MARCHETTI, S.J., OF THE SCHOol of ascETICO-MYSTICAL THEOLOGY IN THE GREGORIAN UNIVERSITY

(November 10, 1919)

EPISTOLAE

AD R.P. OCTAVIUM MARCHETTI, S.I., DE SCHOLA THEOLOGIAE ASCETICOMYSTICAE IN GREGORIANA UNIVERSITATE.

Diletto figlio, salute ed apostolica benedizione.-Con viva soddisfazione vedemmo nel passato anno sorgere in cotesta illustre Università, insieme all'opportunissima iniziativa di un Istituto di cultura filosofica e religiosa per il laicato, anche quella non meno opportuna, e del pari necessaria, di una cattedra di teologia ascetico-mistica, mirante a procurare una più profonda formazione religiosa del clero, mercè lo studio scientifico e pratico delle principali questioni concernenti la perfezione cristiana. Il Nostro cuore si aprì allora alle più liete speranze, facilmente presagendo quali eletti frutti di pietà e di zelo avrebbe recato un insegnamento, che le anime più eminenti per santità e per dottrina ritengono risponda alla realtà di un sentito bisogno. Suole infatti accadere che, non esistendo la trattazione di tal genere di studi negli ordinari corsi di teologia dommatica e morale, il giovane clero, mentre si nutre di svariate sacre discipline, rimanga poi digiuno dei ver principî della vita spirituale, il cui sano e arduo discernimento gli indispensabile per la propria perfezione e per il successo di quel sacro ministero cui è chiamato da Dio. A colmare tale lacuna è sorta, per buona ventura, questa scuola; la quale, non solo tende a preparare dotti direttori di spirito, capaci di guidare le anime per le varie e mirabili ascensioni della santità, ma è destinata nel tempo stesso a correggere quell'ascetismo vago e sentimentale e quell'erroneo misticismo che, o inventati liberamente dall'arbitrio individuale, o attinti a fonti sospette, non mancano purtroppo anche oggi di serpeggiare nel popolo, con grave pericolo delle anime. Ed ora che Ci è dato di constatare il felice esito del primo anno scolastico, come voi, diletto figlio, Ci avete poc'anzi informato con la vostra relazione, Noi ne abbiamo motivo a confermarci VOL XV-18

« PrécédentContinuer »