Images de page
PDF
ePub

CREE CONFIRMING THE LONG-ESTABLISHED CULT TO THE SERVANT OF GOD, JOHN PELINGOTTO, OF THE THIRD ORDER OF ST. FRANCIS

(November 13, 1918)

SACRA CONGREGATIO RITUUM

URBINATEN.

DECRETUM CONFIRMATIONIS CULTUS AB IMMEMORABILI TEMPORE EXHIBITI

SERVO DEI IOANNI PELINGOTTO, TERTII ORDINIS S. FRANCISCI, SANCTO
ET BEATO NUNCUPATO.

Ioannes Pelinus Gothus, vulgo Pelingotto, vir saecularis e tertio Ordine S. Francisci, Urbini claro genere ortus anno 1240, paterno in domo christianis virtutibus, potissimum ab anno aetatis duodecimo, eluxit. Id enim constat ex testimoniis et scriptoribus coëvis, qui eius quoque vitam et sanctitatem illustrarunt. Praecipuus fons historicus recensetur Vita ab Urbinate saeculi XIV scriptore in vulgus edita, ex qua Bollandiani Patres aliique agiographi auctores haud paucas de Servo Dei hauserunt notitias et in suis operibus inseruerunt. Adolescens, mercaturae a patre addictus, non tam suae suorumque rei familiari quam aliorum fortunae augendae prospexit; qua agendi ratione ab inita negotiatione se alienum palam ostendit, et paulo post, patre annuente, mercaturam reliquit. Tum Deo se tradidit atque solitudini, orationi et eleemosynis vires opesque suas impendit. In christiana perfectione proficiens et S. Francisci Assisiensis exemplo permotus, terrena animose despiciens et ad caelestia ferventer aspirans, Iesum Christum pauperem et humilem secutus est. In tertium Franciscalem Ordinem cooptatus, sodalikus et civibus clariora virtutis incrementa et exempla patefecit. Parentibus et cognatis, qui eum domum revocare tentabant, respondisse fertur: 'Nolite, quaeso, fratres mei, nolite mihi molesti esse. Sentio enim me thesaurum reperisse absconditum, quem cupio, venditis omnibus, acquirere et quaesitum conservare: habeo enim Dominum Iesum Christum, qui pretiosior est omni lapide, pulchrior omni luce, suavior omni odore, dulcior omni sapore, superior omni thesauro et excelsior omni virtute.' Videns quod eos quietare non posset, parentibus insistentikus, etsi reluctans, cessit, et cum eis domum rediit ea conditione, ut iam nil sibi cum mundo commune esset. Revera, domi degens, Christo Domino servire ac placere constanter studuit in variis poenitentiae, pietatis et charitatis operibus, omnium aedificatione et admiratione, Deo ipso Servi sui, adhuc viventis, sanctitatem mirifice probante. Vertente anno 1800 cum Iubilaeo a Pontifice Maximo Bonifacio VIII indicto, Ioannes Romam venit peregrinationis gratia ad spirituales indulgentias lucrandas; eique cum duobus sociis per urbem incedenti obviam occurrit homo quidam extraneus et incognitus, qui Servum Dei indigitans in haec verba erupit : "Nonne hic est ille vir sanctus de Urbino?' Obstupescentikus sociis, Pelingotto, ad partem conversus, flevit amare, satis demonstrans suae humilitatis sensus suaeque mentis elevationem ad Deum, ore et corde ingeminans Soli Deo honor et gloria.' Postquam vero sacra Apostolorum limina visitaverat, accessit cum aliis peregrinis et civibus ad

eleemosynam recipiendam quam Summus Pontifex pauperibus quotidie erogari iusserat; at quum dispensator eum intuitus esset, distribuenti sic ait: 'Noli huic sicut et aliis partem minimam dare, sed, ut petierit, quantum et quanto semper impende.' Superno enim lumine viderat in illo paupere peregrino interiorem hominem et quandam virtutis perfectionem. Tandem Dei Famulus, iam meritis bonisque operibus dives, vitae austeritate fractus gravique infirmitate correptus, quum proximum sibi obitum praesentiret, sacramentis Ecclesiae devotissime receptis, sanctos tutelares, Deiparam Virginem et Iesum Christum frequenter invocabat: quibus praesidiis maligni spiritus aggressiones reiecit et ad imminentem transitum pacificum se paravit. Adstantibus et petentibus confratribus: 'Quo ibis, Pater?', Ad gloriam Paradisi,' respondit; atque, haec dicens, sereno atque hilari vultu ad caelestem patriam migravit die 1a iunii 1304. Magna cleri et populi frequentia exequiae, praesente cadavere, persolutae sunt; ipsumque corpus in communi coemeterio et in sepulcreto Fratrum honorifice conditum. Quod statim signis seu prodigiis clarescere visum est; et, confluentibus undique fidelibus, Fratres statuerunt sacras exuvias exhumare et in ecclesiam S. Francisci deferre, prouti Ioannes vivens elegerat atque iusserat. Deir.ceps, auctis signis seu prodigiis, piorum oblationibus super ipsum loculum Servi Dei altare rite erectum fuit, in quo Missarum solemnia ad eius commendationem et gloriam celebrari coepta sunt. Super cultu immemoriali Servi Dei Ioannis Pelingotto Processus Informativus in Curia Urbinatensi, auctoritate Ordinaria, die 11 augusti 1911 inceptus, die 15 iulii subsequentis anni, favorabili Ordinarii sententia, absolutus fuit. In eo continentur necessariae et opportunae testium depositiones et documenta multa et varia compulsata, diligenter selecta ex scriptoribus coëvis aliisque antiquis et recentioribus, ex archiv iis conventus S. Francisci, Illmi Municipii, Curiae et Secretariae Archiepiscopalis et Capituli Ecclesiae Metropolitanae Urbinatensis, quibus argumentis suffulti Causae actores cultum immemorialem Servo Dei Pelingotto exhibitum ab anno 1486 ad annum 1866 et ad haec usque tempora comprobare student. Speciatim vero ex statutis Illmi Communis Urbini afferunt quae sequuntur: 'Per eosdem Dominos Priores, cum assistentia Potestatis et civium, alia fiat luminaria et oblatio in honorem S. Pelingotti die ultima maii, de sero, honorifice discedendo ab ecclesia S. Augustini et eundo ad ecclesiam S. Francisci, ubi illius sanctissinum corpus residet.'. Addunt quoque acta triplicis canonicae recognitionis exuviarum Servi Dei ab Archiepiscopis Urbinatensibus peractae anni 1666, 1753 et 1910; nec non acta visitationis a tribunali factae tum domus natalis eiusdem Servi Dei, tum altaris sub quo quiescit eius corpus. In praedicta domo exstat cubiculum, ab antiquo tempore conversum in sacellum, in cuius superiori parte interna habetur haec inscriptio: 'B. Pelingottus hic in lucem venit anno 1240 ex nobili familia Urbinatensi, mercaturae addicta, ortum duxit, hac in domo habitavit annis circiter 64. Sanctitate et miraculis clarus, obiit kal. iunii anno 1304. Eius corpus in templo S. Francisci sub ara maxima iacet, ab immemorabili publico cultu honoratus fuit.' Ad ecclesiam autem S. Francisci tribunal accessit et, ex

auditu et visu, authenticum testimonium reddidit de cultu publico immemoriali et perseverante ad exuvias Servi Dei translatas ab altari principe Familiae Albani, simulque retulit se adspexisse signa cultus et pietatis fidelium, nempe vota argentea, cereos et similia cum notis P. G. R. (pro gratiis receptis). Perpensis itaque testimoniis et documentis supradictis. Iudex Ordinarius, sub die 15 iulii 1912, suam protulit sententiam de cultu publico et ecclesiastico ab immemorabili tempore praestito, id est ante annum 1534, nunquam interrupto ad hanc usque diem feliciter continuato, Servo Dei Ioanni Pelingotto, seu de casu excepto a decretis sa. me. Urbani Papae VIII. Actis omnibus processualibus Romam ad Sacram Rituum Congregationem transmissis atque obtento decreto diei 16 ianuarii 1918 servandi in hac causa ordinem iuris ante decreta dierum 11 novembris 1912 et 31 ianuarii 1913 praescriptum, cum altero decreto diei 8 mai 1918 de non reperitione scriptorum Servi Dei et de nullo obstaculo quominus procedi possit ad ulteriora, instante Illmo et Rmo Dño Dominico Jacquet, archiepiscopo tit. Salaminae, Ordinis Fratrum Minorum Conventualium et Causae Postulatore, universae suae Familiae religiosae vota depromente, attentisque supplicibus precibus hodierni Rmi Archiepiscopi Urbinatensis una cum Capitulo Ecclesiae Metropolitanae ceteroque clero et cum conspicuo Ordine et populo civitatis et archidioecesis Urbinatensis, infrascriptus Cardinalis Antonius Vico, Episcopus Portuen, et S. Rufinae, eiusdem Causae Ponens seu Relator, in Ordinario sacrorum rituum Congregationis coetu ad Vaticanas aedes subsignata die coadunato sequens dubium discutiendum proposuit: An sententia lata a Rmo Vicario Capitulari Urbinatensi super cultu ab immemorabili tempore praestito praefato Servo Dei, seu super casu excepto a decretis sa. me. Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur? Et Emi ac Rmi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, post relationem ipsius infrascripti Cardinalis Ponentis, audito voce et scripto R. P. D. Angelo Mariani Fidei promotore generali, omnibus accurate perpensis, rescribendum censuerunt: Affirmative seu sententiam esse confirmandam. Die 12 novembris 1918.

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae XV per ipsum infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatis, Sanctitas Sua rescriptum eiusdem Sacri Consilii ratum habuit et confirmavit, die 13, eisdem mense et anno.

A. CARD. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

ALEXANDER VERDE, Secretarius.

L. S.

REVIEWS AND NOTES

SUMMARIUM THEOLOGIAE MORALIS: ad recentem Codicem Juris Canonici accommodatum. Auctore Antonio M. Arregui, S.I. Ed. Elexpuru Hnos. (Bilbao). 1918. Pp. xx+651. Price 78. net.

In these days of generous professions and small achievement-in the canonical line, as well as in the others—it is refreshing to find a book that does almost more than it promises. Father Arregui's is certainly one of them.

The author modestly refers to it as ' hic qualiscumque liber.' Judged by its size, it might deserve all the disparaging adjectives and diminutive suffixes he could employ; for, notwithstanding its 670 pages, it is little bigger than an ordinary sixpenny manual. But its contents are quite another matter: they are neither small nor contemptible. It is primarily a compendium of our best Moral Theology text-books. But it gives in addition all the more important sections of the new legislation, not (as some books do) by way of mere juxtaposition, but by combining the two elements into a thoroughly consistent and satisfactory whole. That, of itself, would enable it to rank among our most up-to-date publications. But another small advance was possible: and Father Arregui has made it. The first edition announced itself as 'accommodated to the recent Code of Canon Law'; the second-that under review, written two months later-tells us, in a sub-title, that the contents are 'in accordance with the most recent declarations of the Pontifical Commission appointed to interpret the Code of Canon Law.' Beyond that there is no going-for the present.

On his treatment of the Code the author himself says 'Codicem abunde adhibui.' There is no doubt whatever that he has. There are, of course, many sections of the Code that have little bearing on Moral Theology, or indeed on practical life generally; and on these the author is silent. Canons 145-195, for instance, dealing with 'ecclesiastical offices,' are not likely to effect much change: so he barely mentions them. The section on Legates, Patriarchs, Vicars-Apostolic, etc. (265328) shares the same fate; so does that on 'patronage' (1448-71). Certain Canons (626-99) are of great interest to those who have adopted the Religious state in the eyes of the rest of us, denied the higher perfection, the author's omission to discuss them will not be regarded as a very serious offence. The fourth book (1552-2194)—including ecclesiastical trials, and the canonization of Saints-is not likely to affect us very deeply in this country; and Father Arregui's remarks on the subjects are few and meagre. But, outside these and a few minor sections

of a similar kind, practically every canon of the Code is cited or quoted -some of them in as many as half a dozen different places. And, to make matters still more satisfactory, the author gives us, in his closing pages, two parallel lists-one of the canons themselves, the other of the sections of his manual in which the canons are discussed. So that, when we have read the canons, we have only to consult the lists, turn to the corresponding sections of the manual, and brush up our pre-Code theological lore till it entitles us to an entrance into the most up-to-date canonical circles.

When so many subjects are discussed, scores of views will, of course, be expressed, with which someone or other is sure to find fault. Within the space at his disposal Father Arregui is unable to meet the criticism of the various schools, or of independent writers who belong to none of them. It need hardly be added that the reasons for his views are not set out in detail; though, as he states with truth, he hardly ever fails to suggest them.' Making allowance for these inevitable deficiencies, we must say that, within the limits prescribed, the book is nearly as perfect as it could be. The order and clearness are delightful; the facts and conclusions are stated simply and carefully, and some half-dozen styles of type draw attention to their comparative importance. The old and the new are worked into a well-balanced, composite picture: and the result is that a reader of the little manual will, in all probability, have a clearer idea of the present legislation than less fortunate students who devote six times as much attention to more elaborate, but less orderly, commentaries. In short, while the defects of the work are imposed by necessity, the merits are very specially its own.

The work is published in Spain. But our readers can have it nearer home. Messrs. M. H. Gill & Son, O'Connell Street, Dublin, are the agents for this country. It is to their energy and enterprise that the Irish public owes the opportunity of consulting as brief, complete, and inexpensive a book as the most hopeful could have expected. At the present stage of development in matters canonical, the favour is one for which, we believe, Irish priests will have reason to be grateful. M. J. O'D.

Aṁráin Muige Seóla: TRADITIONAL FOLK-SONGS FROM GALWAY AND MAYO. Collected and edited by Mrs. Costello, Tuam. London: The Irish Folk Song Society, 20 Hanover Square, W.; Dublin : The Candle Press, 44 Dawson Street. 1919.

AT a time when world movements have a tendency to centralize human interests, it is pleasant to find that the culture that takes its rise out of circumstances that are local and natural has not been altogether forgotten. Mrs. Costello's work is thus in a particular manner welcome, and all lovers of Irish music and song will, we hope, give to it a real céad mile fáilte. The author is carrying on the tradition of Bunting and Petrie after a manner that would, we are sure, give them unfeigned delight were they now to witness it. Mrs. Costello's work gives evidence that she has both the competency and the enthusiasm

VOL. XIII-18

« PrécédentContinuer »