Images de page
PDF
ePub

II. Si in Festo de quo recitatur Officium cum Missa, etiam Feria et Vigilia vel duae Vigiliae simul occurrant, de quanam legi debeat Evangelium in fine Missae?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, re mature perpensa, respondendum censuit :

Ad I. Affirmative iuxta Rubricas et Decreta.

Ad II. De illa dicitur Evangelium in fine, de qua primo facta est. Commemoratio. Quod si hoc Evangelium sit idem de Festo, tunc Evangelium in fine erit de altera quae secundo loco commemoratur, iuxta Decretum n. 3844 Romana 5 februarii ad IX.

Atque ita rescripsit et declaravit, die 10 ianuarii 1919.

A. CARD. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

ALEXANDER VERDE, Secretarius.

L. S.

THE WITHDRAWAL OF SPECIAL FACULTIES GRANTED TO PRIESTS DURING THE WAR

(February 22, 1919)

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS

DECRETUM

DE CESSATIONE QUARUMDAM FACULTATUM QUAE SACERDOTIBUS DURANTE BELLO CONCESSAE SUNT

Quum atrox bellum, quod plures annos Europam cruentabat, Dei miserentis gratia, finem tandem habuerit, oportet ut, cessante causa, facultates quoque extraordinariae circumscribantur quae sacerdotibus, militaribus copiis addictis, in suum ac militum bonum fuerunt tributae.

Ne autem, in re tam gravi, angustiis et ambiguitatibus pateat locus, SSmus D. N. Benedictus PP. XV censuit expedire ut pressius determinetur quaenam ex praedictis facultatibus cessasse dicendae sint.

Itaque, de mandato SSmi, declaratur natura sua finem habuisse facultates ut supra sacerdotibus factas, quae sequuntur :

(1) absolvendi in quibusdam casibus milites generali formula, seu communi absolutione sine praecedenti confessione ;

(2) absolvendi ab omnibus censuris et casibus reservatis ;

(3) Missam celebrandi in quocumque loco, etiam sub dio, remoto quidem irreverentiae periculo;

(4) bis in die, etiam una hora post meridiem, et in casibus extraordinariis vel non servato ieiunio Sacrum peragendi;

(5) Missas votivas loco propriae a rubricis praescriptae legendi; (6) asservandi SSñum Sacramentum in bellicis navibus et in stativis castrorum valetudinariis;

(7) benedicendi unico crucis signo coronas, cruces, numismata cum applicatione indulgentiarum ;

(8) sese eximendi a recitatione divini officii, ac pariter idem officium. in alias pias preces commutandi.

Hisce demptis, reliqua quae attinent ad iurisdictionem Ordinariorum castrensium, usque dum eorum ministerium subsistat et servetur, sarta tectaque sunt.

Curac tamen ipsorum Ordinariorum Castrensium erit vigilare ut omnia quae pertinent ad sacrae liturgiae observantiam, praesertim in Missae celebratione, a sacerdotibus sibi adhuc subditis adamussim et ex integro serventur.

Officii pariter omnium Ordinariorum locorum erit causare ut sacerdotes in dioecesim e militia reversi ad pristinam perfectamque sacrorum rituum observantiam redeant.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 22 februarii 1919.

C. CARD. DE LAI, Ep. Sabinen., Secretarius.
V. SARDI, Archiep. Caesarien., Adsessor.

L. S.

DOUBTS REGARDING THE NOMINATION OF ADMINISTRATORS OF VACANT SEES IN THE UNITED STATES

(February 22, 1919)

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS

DE NOMINANDIS ADMINISTRATORIBUS DIOECESANIS

Quum Delegatus Apostolicus in Foederatis Americae Statibus haec dubia definienda proposuisset, scilicet:

(1) utrum dispositiones particulares Concilii plenarii Baltimorensis, quoad ius nominandi administratorem dioecesis, sede vacante, adhuc vigeat; an per novum Codicem abrogatae sint ;

Et quatenus negative ad primam partem :

(2) an servandum sit praescriptum canonis 427;

Emi Patres Codici interpretando praepositi, die 24 novembris 1918 responderunt :

Ad Im, negative ad primam partem; affirmative ad secundam.
Ad IIm, affirmative, et ad mentem.

6

Mens autem haec est: Quatenus speciales circumstantiae hic et nunc impediant quominus in illa regione applicetur canon 427, S. C. Consistorialis instructiones opportunas, ad tempus servandas, praebeat, dempto omnino Episcopis iure nominandi Administratorem dioecesis, mortis causa.'

SSmus autem Dominus Noster resolutiones Commissionis Codicis ratas habuit et confirmavit.

De relato tamen Cardinalis Secretarii S. C. Consistorialis, attentis peculiaribus adiunctis in quibus Ecclesiae Foederatorum Statuum Americae versantur, eadem Sanctitas Sua statuit et decrevit, ut in omnibus dioecesibus in quibus quinque saltem vel sex Consultores dioecesani non adsint-firma prohibitione a Commissione Codicis facta-Archiepiscopus aut Episcopus senior provinciae ecclesiasticae providere possit,

cum ratihabitione Delegati Apostolici, pro nominatione Administratoris dioecesani durante sedis vacatione.

Idque per triennium, dummodo interim coetus Consultorum non fuerit auctus ad numerum superius indicatum.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 22 februarii 1919.

C. CARD. DE LAI, Ep. Sabinen., Secretarius.
V. SARDI, Archiep. Caesarien., Adsessor.

L. S.

A DECREE PROVIDING FOR VACANT offices AND BENEFICES DURING THE WAR IS NOW RECALLED

(February 26, 1919)

SACRA CONGREGATIO CONCILII
DECRETUM

REVOCATUR DECRETUM DE PROVISIONE OFFICIORUM ET BENEFICIORUM DURANTE BELLO

Cum ob belli cessationem e clericis servitio militari adstrictis plerique iam dimissi proprias dioeceses et sedes repetierint et reliqui brevi dimittendi in eas sint redituri, congruum est ut, mutatis rerum adiunctis, decretum huius S. Congregationis Concilii de provisione officiorum et beneficiorum diei 14 novembris 1916 suam vim et robur exerere desinat. Illud itaque revocatur, prout per praesentes litteras de mandato SSmi decernitur et declaratur esse revocatum et non amplius vigere: proindeque Ordinarii redintegrantur in suas facultates eadem officia et beneficia conferendi, servatis tamen de iure servandis, et praesertim canonibus 147-182 et 1431-1447 Codicis Iuris Canonici, necnon prae oculis habita Instructione edita a S. Congregatione Consistoriali De clericis e militia redeuntibus diei 25 octobris 1918.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis Concilii, die 26 februarii 1919.

F. CARD. CASSETTA, Praefectus.
I. MORI, Secretarius.

L.S.

REVIEWS AND NOTES

LUMEN VITAE. Par Adhémar d'Alés. Paris: Beauchesne.

[ocr errors]

THIS is a work of erudition inspired by a love of religion. Briefly considered, its plan is twofold: on the one hand, to trace the spiritual gropings towards the supernatural of man in the pagan world; on the other hand, to describe the attainment of his ideal in the Jewish and Christian world. Considéré dans son ensemble,' says Père d'Ales, 'le monde païen est romain à l'occident, il est grec à l'orient.' His treatment of the pagan period is by no means exhaustive, but it makes pleasant reading and gives the general reader an idea of the religious mode of thought in the Pagan East and West. He describes briefly the religious attitude of the chief writers of antiquity, and shows how the Pax Romana' prepared the ground for Christianity. Further, he points out how ultimately the rigid, practical religion of Rome came to be disturbed by contact with Oriental mysticism. Une certaine inquiétude des âmes est le trait commun de ces races diverses qui commencent à faire sentir aux Latins la contagion de leur mysticisme troublant. Impression profonde des phénomènes de la nature, préoccupation du mystère de la vie, éblonissement de la reflexion qui s'éveille, aspirations plus ou moins vagues vers un idéal supérieur, fait de lumière et de pureté ouvert aux perspectives d'outre-tombe, proposé aux individus: autant de nouveantés qui, d'orient, rayonnent sur l'Occident latin. Avec certaines différences, le même phénomène s'est montré successivement dans les domaines grec, egyptien, et iranien.' Père d'Alés finally traces the growth of the Messianic idea amongst the Jews, and describes the religious state of Israel at the coming of Our Lord and the realization of the ideal in Him. M.

YOUR NEIGHBOUR AND YOU. By Rev. Edward F. Garesché, S.J. New York: Benziger Brothers. 1919.

FATHER GARESCHÉ has the happy knack of saying pithy things about ordinary things. The present work may be said to be a manual of instruction on how to show oneself a Catholic in the ordinary spheres of life. He begins with the fundamental thing, the conviction that our life on earth is a pilgrimage. Then he fixes for us practical sign-posts on the road. People tell him they cannot fast from food. Very well,' he replies, fast from uncharitableness.' Don't be the kind of friend who is so kind that he will let a man go to hell because advice would ruffle him. On the other hand, don't preach out of season. Here is a simple piece of character analysis worth quoting :

[ocr errors]

In fine, look on this picture and on this. Our friend Dick has a fearfully keen nose for controversy. His type, I own, is somewhat rare

in these days. Give him but a little opening and he will argue away for hours, with the slightest encouragement, nay, in spite of the most evident distaste and disgust on the part of his unwilling victim. Dick means well, to be sure (his selfishness is half unconscious); he knows a great deal, his speech is fluent and sincere; he only lacks the heavenly gift of tact and opportuneness, but lacking this, his acrid fluency has made many a helpless fellow sore on religion and savage against pious talk for all after days. Tom, on the other hand, and his name is many, runs quite to the other extreme. He is the discreetest fellow in the world, and sheers off from questions of belief and principles like a timid hare at the hunter's halloo ! He seldom breathes a word that can benefit anyone, his talk is all remote from religious issues, and most of his friends scarcely know whether he is a Catholic or a follower of Huxley, or of the German visionaries. He breaks a commandment. His light never shines at all! Harry, on the other hand-God bless him!-holds the difficult mean. When he speaks of religious matters he does it in as easy, interested a way as when he talks politics or business. His mind runs naturally on the theme, and his interest carries you with him. He knows and he thinks on what he knows, and remembers it readily and in opportune connections. There is neither false shame nor harsh selfassertiveness in his tone. You see earnest-faced men listening to his quiet explanations with a sort of steady wonder; and when he pauses you notice that they sink back and murmur: 'By Jove! that sounds sensible. I never could understand just what you Catholics thought on that point before.'

A fair specimen of the direct, familiar manner of the book.

BOOKS, ETC., RECEIVED

America: A Catholic Review (March).
The Ecclesiastical Review (March). U.S.A.

The Rosary Magazine (March). Somerset, Ohio.

The Catholic World (March). New York.

The Austral Light (February). Melbourne.

The Ave Maria (February). Notre Dame, Indiana.

The Irish Monthly (March). Dublin: M. H. Gill & Son, Ltd.

The Catholic Bulletin (March). Dublin: M. H. Gill & Son, Ltd.
The Month (March). London: Longmans.

Etudes (March). Paris: 12 Rue Oudinot (VII).

Revue Pratique d'Apologétique (March). Paris: Beauchesne.
Revue du Clergé Français (March). Paris: Letouzey et Ané.
The Fortnightly Review (March). St. Louis, Mo.

The Lamp (March). Garrison, N.Y.

Revue des Jeunes (January). Paris: 3 Rue de Luynes.

The Homiletic Monthly (March). London: Burns & Oates.

M.

The Principles of Christian Apologetics: By Rev. T. J. Walshe. London: Longmans, Green & Co.

A Commentary on Canon Law: Rev. C. Augustine, O.S.B., D.D. (Vol. II.) 2nd Edition. London: Herder.

London: Herder.

Apologetical Studies: By J. Tixeront (Transl.)
The True Apostolate: By Dom. J. B. Chataud (Transl.) London: Herder.
The Life of St. Francis Xavier: By M. T. Kelly. London: Herder.
The Pilgrimage of Life: By Rev. A. Muntseh, S.J. London: Herder.
The Bedrock of Belief: By Wm. F. Robinson, S.J. London: Herder.

« PrécédentContinuer »