Grondlijnen van internationaal recht

Couverture
Intersentia nv, 2005 - 1086 pages
 

Table des matières

Plan van het boek
2
Vergelijking recht van coëxistentie coöperatie
6
Achteraan in dit boek is een gedetailleerde inhoudstafel opgenomen op p 1071
33
Belgische regelgeving omtrent internationale betrekkingen van de Gemeenschappen en de Gewesten
61
De toepassing en niettoepassing van verdragen
70
De andere bronnen en aanverwante kwesties
103
Andere kwesties betreffende volkenrechtelijke bronnen
139
DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP
175
DE INTERNATIONALE ORGANISATIES
583
Organogram van de Verenigde Naties
590
Overzicht van hulporganen van de VN
612
VNvredesterminologie
628
Overzicht van VNvredeshandhavingsoperaties
631
Gespecialiseerde organisaties van de VN
633
Overzicht van de gespecialiseerde organisaties van de VN
634
De Wereldhandelsorganisatie
671

Andere volkenrechtelijke subjecten
232
België in de intergouvernementele organisaties en commissies
233
De volkenrechtelijke jurisdictie
285
Jurisdictie over de zee de ruimte en Antarctica
334
Belgische maritieme zones
341
Maritieme rechtsgebieden
351
Vergelijking regime res communis gemeenschappelijk erfgoed der mensheid
368
DE INTERNATIONALE VERHOUDINGEN
385
De staatsaansprakelijkheid
436
De vreedzame geschillenbeslechting en de rechtshandhaving
465
Arresten van het PHIJ en IGH in zaken waarin België partij was
496
De rechtshandhaving
508
DEELII RECHT VAN COÖPERATIE
565
Lidmaatschap van de voornaamste organisaties in Europa
709
Regionale organisaties buiten Europa
711
Informele samenwerkingsverbanden tussen bepaalde Staten
746
Internationale mensenrechtenbescherming
759
Overzichtstabel toezichtmechanismen mondiale mensen rechtenverdragen
784
Mensenrechten in het kader van de Raad van Europa
791
Arresten van het EHRM in zaken tegen België
802
Andere instrumenten inzake mensenrechtenbescherming
811
Internationale economische samenwerking
831
Regionale economische integratie en vrijhandelsakkoorden
835
GATTonderhandelingsronden
847
Internationaal recht van ontwikkelingssamenwerking
902
Droits d'auteur

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques